Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


Do naszej kliniki zgłosiła się 15-letnia dziewczyna z ciężkie oparzenia skóry głowy w dzieciństwie, u której w przeszłości wykonano przeszczep skóry na oparzoną okolicę głowy.

Chciałbym podkreślić, że najciekawsze w tym przypadku jest wykonanie zabiegu odtworzenia włosów na przeszczepionej skórze wtórnie do oparzenia.

W tym przypadku zaplanowaliśmy dwa zabiegi transplantacji włosów techniką FUT z łączną liczbą 1 910 przeszczepów.

Podczas pierwszego zabiegu wykorzystaliśmy 510 jednostek mieszkowych w okolicy skroniowej.

Drugi zabieg odbył się rok później, a 1 400 jednostek mieszkowych przeszczepiono na linię włosów i na prawą skroń.

1910 przeszczepów

Po zabiegu przeszczepu włosów metodą FUE