O doktorze


Właściciel i założyciel Saifi Hair Transplant

Doświadczony chirurg transplantacji włosów.

Dyplomowany członek stowarzyszenia ABHRS (American Board of Hair Restoration Surgery)

Fellow International Society of Hair Restoration Surgery FISHRS 

Oraz dyrektor międzynarodowego programu szkoleniowego chirurgów transplantacji włosów (Fellowship Training Program).

Dr Saifi wykonuje wysokiej jakości zabiegi przeszczepiania włosów od 1995 roku i specjalizuje się w naprawianiu nieadekwatnych przeszczepów włosów. Udoskonalił tę procedurę, tworząc urządzenie zwane Hemostatic Dilator, które zostało opatentowane pod jego nazwiskiem (Dr Saifi, patent Stanów Zjednoczonych, numer 5,797,945 25 sierpnia 1998). Celem Dr Saifi jest połączenie wiedzy chirurgicznej, artyzmu, profesjonalizmu i bogatego doświadczenia, aby przewyższyć oczekiwania pacjentów.

ISHRS Congress
 • W latach 90 pracował w klinikach transplantacji włosów i medycyny estetycznej z siedzibą w Nowym Jorku, Filadelfii, San Juan i Dubaju.

 • Był również związany z kliniką the Body Enhancement – Lipo Center w Filadelfii, Pensylwania, gdzie przez kilka lat pracował pod nadzorem dr Gregory Pierce.

 • Dr Saifi został przeszkolony z chirurgii ogólnej w Polsce, gdzie ukończył podyplomowe szkolenie z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 • W 1989 roku uzyskał dyplom doktora medycyny na Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył również ogólny staż.

 • W 2008 roku założył Amerykańskie Centrum Medycyny Estetycznej i Transplantacji Włosów AM-MED we Wrocławiu.

 • Od 2010 roku Dr Saifi prowadzi szkolenia, w ramach programu szkoleniowego chirurgii odtwórczej włosów, ucząc lekarzy z wielu krajów na całym świecie, takich jak: Brazylia, Irlandia, Indie, Wielka Brytania, Niemcy i Australia.

 • 8 października 2014 roku dr Saifi otrzymał zaszczytne wyróżnienie zostając członkiem (jednym z 84 lekarzy na całym świecie) Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów FISHERS (ang. Fellow International Society of Hair Restoration Surgery). 1 grudnia 2016 roku doktor został mianowany dyrektorem oficjalnego programu szkoleniowego lekarzy transplantacji włosów (Fellowship Training Program), uznanego przez ISHRS oraz należy do Komisji Członkowskiej ISHRS

 • Dr Saifi należy również do Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, posiada pełną rejestrację GMC, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Medycznej Rady Doradczej Grzebienia Laserowego Hairmax, Lexington International, FL, USA.

Dr Saifi w mediach

Dr. Marwan Saifi, gość na TV „Pytanie na śniadanie” 1

Finalista X-Factor, Christopher Maloney

Egzosomy - przyszłość w odbudowie włosów

Leczenie CRLAB

FUT i FUE, moje podejście - dwie techniki dla jednego celu

Filmowiec i dźwiękowiec Marcus Hadriz - operacja przeszczepu włosów - technika FUE

Brwi I więcej

Dr. Marwan Saifi, gość na TV „Pytanie na śniadanie” 2

Wywiad z zadowolonymi pacjentami Dr. Saifi po przeszczepie włosów

Radek Liszewski- vocalist- Weekend

Klinika- Saifi Hair Transplant

Killian Lawlor- The Hair Chemist

Certificates

What the ABHRS Certification Means

Certyfikacja chirurga przez Amerykańską Komisję Chirurgii Odtwórczej Włosów (ABHRS) oznacza, że:

 • Twój chirurg jest jednym z nielicznych na świecie, którzy przeszli przez niezwykle rygorystyczny ustny i pisemny proces certyfikacji prowadzony przez ABHRS.
 • Twój chirurg posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rekonstrukcji włosów potwierdzone 50 raportami z operacji przeszczepu włosów, 150 dziennikami operacyjnymi oraz dokumentacją fotograficzną przedstawiającą rezultat końcowy.
 • Twój chirurg przestrzega zasad etyki określonych przez ABHRS i stosuje etyczne metody rekonstrukcji włosów.

Czym jest ABHRS

W 1995 roku podczas odbywającego się w Chicago seminarium dotyczącego chirurgii włosów zadecydowano o utworzeniu Amerykańskiej Komisji Chirurgii Odtwórczej Włosów (ABHRS). W kolejnym roku oficjalnie powołano nową komisję i uznano ją przez uczestniczące w jej tworzeniu towarzystwa za jedyną komisję certyfikacyjną dla chirurgii odtwórczej włosów. W 2000 roku, na prośbę przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów (ESHRS), ABHRS zaproponowała międzynarodowym kandydatom uzyskanie certyfikatów Międzynarodowej Komisji Chirurgii Odtwórczej Włosów. Przeprowadzany przez komisję ABHRS egzamin to jedyne psychometryczne i statystyczne narzędzie walidacyjne uwzględniające specyfikę chirurgii odtwórczej włosów.

Mająca swoją siedzibę w Munster w stanie Indiana, prowadzona przez pracujący w pełnym wymiarze godzin zespół komisja ABHRS jest kierowana przez 15-osobowy zarząd złożony z lekarzy-wolontariuszy, którzy wypełniają misję komisji i przyznają wykwalifikowanym specjalistom certyfikaty uznające ich etyczność, wrażliwość estetyczną oraz kompetencje w zakresie chirurgii odtwórczej włosów.

Weryfikacja certyfikacji

W celu weryfikacji chirurga na podstawie certyfikacji ABHRS, wejdź na stronę www.abhrs.com i podaj nazwisko lekarza lub obszar geograficzny, żeby uzyskać kompletną listę specjalistów.

American Board of Hair Restoration Surgery
8840 Calumet Avenue, Suite 205
Munster, Indiana 46321
219-836- 5858
219-836- 5525 (faks)
info@abhrs.org
www.abhrs.org

www.abhrs.com