Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUE


Pacjent Phil S – w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy V

Miał jeden zabieg transplantacji włosów metodą FUE,  łącznie 2538 przeszczepów.

2538 przeszczepów

FUE