Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


Pacjent C. R w skali Norwood zakwalifikowany do klasy V.

Odbył 1 zabieg transplantacji włosów  FUT, 2530 przeszczepów.

Zdjęcia przedstawia się przed, zaraz po i kilka lat po zabiegu.

2530 przeszczepów

przeszczep włosów FUT efekt po zabiegu