Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


Pacjentka po jednym zabiegu transplantacji włosów metodą FUT,  łącznie 2185 przeszczepów.

2185 przeszczepów

female hairline

Film po zabiegu