Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUE


Po

Film po zabiegu