Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


Pacjent D. L. – w skali jest Norwood zakwalifikowany do klasy V.

Odbył jeden zabieg transplantacji włosów metodą FUT,  2540 przeszczepów.

2540 przeszczepów

obniżenie linii czoła włosy po zabiegu