Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUE


FUT