Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUE


FUE technique

Film po zabiegu