Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


Pacjent Henri B. – w skali Norwood zakwalifikowany do klasy IV.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 1730 przeszczepów.

1730 przeszczepów