Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


Pacjent James M  – w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, łącznie 2165 przeszczepów,  metodą FUT.

2165 przeszczepów

after