Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUE


Pacjent K.M – w skali Narwood zakwalifikowany do klasy 5.

Odbył dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUE.
Łączna ilość graftów to 4395.

2395 przeszczepów

Przeszczep włosów FUE efekty po zabiegu