Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


2000 przeszczepów

Po FUT