Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT


Pacjent David S – w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy VI.

Miał dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUT, łącznie 4565 przeszczepów.

Pierwszy zabieg 2520 przeszczepów, a rok później drugi zabieg 2045 przeszczepów.

 

4563 przeszczepów

Results