Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUT
Przeszczep włosów metodą FUE


FUT FUE

Film po zabiegu