Egzosomy


Co to są egzosomy?

Egzosomy to zewnątrzkomórkowe nanopęcherzyki, produkowane przez mezenchymalne komórki macierzyste, pełniące kluczową rolę w komunikacji międzykomórkowej. Te błonowe struktury zawierają bogaty panel bioaktywnych cząsteczek takich jak microRNA, czy białka. Egzosomy posiadają ogromny potencjał do wykorzystania ich w diagnostyce, zapobieganiu oraz leczeniu wielu chorób, w tym wypadaniu włosów i stymulacji mechanizmów regeneracyjnych skóry i stawów.

Ergosomy – działanie na włosy

Egzosomy podane w skórę głowy pomagają w regeneracji uszkodzonych, uśpionych mieszków włosowych i stymulują ponowny wzrost zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Publikacje badań w tym kierunku pojawiły się stosunkowo niedawno, a w 2019 roku uznano ten kierunek rozwoju jako obiecujący w przywracaniu gęstości i jakości włosów.

Dzięki swoim wymiarom efektywniej i szybciej docierają do komórek docelowych, pokonując bariery nie osiągalne dla znacznie większych komórek macierzystych czy innych dostępnych preparatów o podobnym działaniu wykorzystywanych od wielu lat w medycynie regeneracyjnej.

mRNA egzosomów niosą sygnały stymulujące własne komórki do suntezy wielu czynników wzrostu m.in.:

– MIP-1: uczestniczy w przyciąganiu komórek jednojądrowych do miejsca regeneracji

– VEGF: promuje wytwarzanie naczyń krwionośnych/angiogenezę

– SCF: stymulator komórek macierzystych i wzrostu melanocytów

– FGF: czynnik wzrostu fibroblastów wspomagający gojenie i rozwój tkanek

– TGFβ3: podtyp transformującego czynnika wzrostu beta stymulujący konwersję prozapalnych limfocytów T do przeciwzapalnych.

Egzosomy

Nasze egzosomy pozyskujemy poprzez izolację pęcherzyków z Wharton’s Jelly („WJ EVs”) ze zdrowych łożysk i pępowin. Otrzymany końcowy produkt ma najwyższe stężenie egzosomów, a tym samym potencjał stymulacyjny w porównaniu do metod pozyskiwania pęcherzyków z tkanki tłuszczowej, czy szpiku kostnego.

ExoHR to aż 100 mld egzosomów w jednej fiolce.

Jest to jedyny certyfikowany produkt wytwarzany na terenie Unii Europejskiej zgodnie z zasadami GLP GMP, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo przechowywania i transportu, pozwalając uzyskać najwyższej jakości egzosomy.

FAKTY:

Krew Pęp. zawiera komórki HSCs w liczbie ok. 10-krotnie wyższej w porównaniu do krwi dorosłego człowieka. Ponadto, komórki te, jako pochodzące od noworodka, są mniej dojrzałe immunologicznie oraz bardziej prymitywne w porównaniu do HSCs izolowanych z dorosłego organizmu, co niesie za sobą szereg korzyści w kontekście możliwości ich zastosowania medycznego

Mezenchymalne komórki macierzyste Wharton’s Jelly (WJ-MSC) to klasa komórek macierzystych o wysokim potencjale różnicowania, uprzywilejowanym statusie immunologicznym i łatwym dostępie do pobrania, co nie powoduje żadnych problemów prawnych ani etycznych.

Jak pozyskujemy egzosmomy i czy są bezpieczne?

Nasze egzosomy pozyskujemy poprzez izolację pęcherzyków z Wharton’s Jelly („WJ EVs”) ze zdrowych łożysk i pępowin. Komórki te, jako pochodzące od noworodka są bardziej prymitywne niż dojrzałe immunologicznie komórki dorosłego, co niesie wiele korzyści w kontekście zastosowania medycznego. Pobrany materiał zanim trafi do dalszego procesowania przechodzi rygorystyczne badania jakościowe i ilościowe, wykluczane są wszelkie choroby i defekty mogące wpływać na jakość i bezpieczeństwo komórek krwi. Dalszy proces produkcji odbywa się w zaawansowanym technologicznie laboratorium, a wymogiem wprowadzenia na rynek Europejski jest spełnienie międzynarodowych regulacji Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji (GDP).

Komórki macierzyste krwi pępowinowej przeszczepiane są z powodzeniem od ponad 30 lat, a obszar ich zastosowania wciąż się poszerza, zaczynając od schorzeń hematologicznych, przez neurologię, aż po medycynę regeneracyjną. Zastosowanie czystych, certyfikowanych egzosomów eliminuje potrzebę wykorzystania całych komórek dawcy i pozwala na zamknięcie większej ilości efektywnych czynników sygnałowych w znacznie mniejszej objętości. Zwiększa to penetrację do komórek docelowych, a także komfort pacjenta przy wyższym potencjale stymulującym.

Ile zabiegów należy wykonać?

Zazwyczaj jest to zabieg jednorazowy, jednak w przypadku rzadko występującej, niedostatecznej stymulacji porostu włosów po około 3-6 miesiącach możemy rozważyć powtórny zabieg. W tej sytuacji niezbędna jest po ponowna ocena stanu pacjenta przez specjalistę.

Ile egzosomów znajduje się w pojedynczej dawce?

W leczeniu łysienia i przywrócenia gęstości włosów podajemy 50 +/- 10 mld egzosomów w pojedynczej dawce. Tak skoncentrowany produkt daje gwarancję, że wystarczająca ilość pęcherzyków sygnałowych trafi do komórek docelowych, wyzwalając skuteczną stymulację wzrostu.

Czym różni sie preparat z egzosomami od osocza bogatopłytkowego?

Działanie PRP czyli osocza bogatopłytkowego opiera się na wykorzystaniu czynników wzrostu i płytek krwi pochodzących od pacjenta. Pomimo, łatwej i szybkiej dostępności materiału, wadą tej metody jest fakt, że wraz z wiekiem ilość komórek macierzystych oraz egzosomów obecnych we krwi drastycznie spada. Nie bez znaczenia ma także stan zdrowia pacjenta, który przyczynia się do częstych rozbieżności wyników leczenia u różnych pacjentów, a czasami nawet u tego samego pacjenta w różnym okresie podania. W przypadku zabiegu z wykorzystaniem PRP niezbędna jest seria kilku zabiegów, a pojedyncza wizyta wiąże się nie tylko z podaniem, ale również z pobraniem krwi żylnej, dlatego pacjenci poddani zabiegowi ?ExoHR? cieszą się większym komfortem procedury i natychmiastowym powrotem do codziennej aktywności.

Jak egzmosomy działają na cykl wzrostu włosa?

Egzosomy przedłużają cykl wzrostu włosa. Mieszki włosowe zatrzymane w fazie telogenu (spoczynku), przechodzą w stan anagenu (wzrostu) wydłużając cały cykl wzrostu włosa.

Mieszki włosowe, jak każda część ciała starzeją się, jednak w odróżnieniu od większości komórek starzenie się postępuje wraz z każdym następującym cyklem wzrostu włosa. Pojedynczy cykl składający się z anagenu, katagenu i telogenu trwa od kilku do kilkunastu lat, a obserwowana wraz z wiekiem pogłębiająca się miniaturyzacja, przerzedzanie i łamliwość włosów pogłębia się, aż do całkowitego zahamowania wzrostu włosów.

Na rynku obecnych jest wiele terapii stymulujących wzrost włosów. Nowoczesne zabiegi z wykorzystaniem egzosomów, nie tylko przedłużają cykl wzrostu włosa, ale także wpływają korzystnie na ich strukturę i zagęszczenie, zachowując przy tym wysokie bezpieczeństwo i komfort stosowania.

Czy przed zabiegiem można wziąć leki przeciwbólowe?

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, naproxen, ketoprofen) są przeciwskazane na minimum 3 dni przed zabiegiem. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) nie powinna być przyjmowana na minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą zabiegu. 4 dni po zabiegu nie należy przyjmować leków z grupy NLPZ. Leki te nie stwarzają zagrożenia po zabiegu jednak mogą wpłynąć na osłabienie skuteczności zabiegu.

Jakie są przeciwskazania do wykonania zabiegu?

Nie ma przeciwskazań. Przed zabiegiem Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem celem odpowiedniej kwalifikacji.

Jak długo utrzymuje się działanie egzosomów?

Egzosomy utrzymują swoje działanie w miejscu docelowym przez okres 6-8 miesięcy od zabiegu.

Jak należy się przygotować?

Zalecamy:

– na dzień przed zabiegiem wypić odpowiednią ilość płynów

– spożyć pożywne śniadanie w dzień zabiegu

– unikać leków z grupy NLPZ na 3 dni przed zabiegiem oraz na 3 tygodnie po zabiegu

Ile trwa rekonwalescencja, czy istnieją ograniczenia pozabiegowe?

Jedynym ograniczeniem jest zalecane odstawienie niesteroidowych leków przeciwzapalnych na 3 tygodnie po zabiegu.  Powrót do codziennej aktywności następuje tego samego dnia. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, może wystąpić dyskomfort i tkliwość w miejscu podania.

Czy można łączyć terapie egzosomami z innymi dostępnymi metodami?

Oczywiście, pacjenci mogą łączyć terapię z innymi dostępnymi metodami, jednak przed ich włączeniem zalecana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym.

Czy egzosomy mogą mieć działanie kancerogenne?

Wg aktualnej wiedzy nie ma naukowych dowodów na działanie kancerogenne egzosomów czy komórek macierzystych. Przeciwnie, coraz częściej bada się obiecujący potencjał komórek macierzystych w leczeniu nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych 1,2.

Czy egzosomy mogą być zastosowane także w łysieniu plackowatym?

Tak, dostępne dane kliniczne i naukowe, wskazują na skuteczność terapii egzosomami również w łysieniu plackowatym?3.