Rodzaj zabiegu:
Przeszczep włosów metodą FUE
Egzosomy


Dr. Piotr Kotapka jest zakwalifikowany do klasy 6 skali Norwood.

Miał dwa zabiegi przeszczepu włosów FUE, pierwszy 2132 graftów, a drugi pobierano 952 graftów z brody (poniżej linii żuchwy) w sumie 3084 przeszczepów. Dodatkowo mial zabieg Exosomes do tonsury głowy.

Zdjęcia zrobione przed i rok po zabiegu.

3086 przeszczepów