Metoda FUT

Metoda STRIP (z ang. pasek) inaczej zwana FUT (ang. Follicular Unit Transplantation)
  • Przeszczep włosów wykonany metodą FUT polega na pobraniu fragmentu skóry z okolicy głowy o stałym wzroście włosów (część potyliczna głowy).
  • Wycięcie obszaru dawczego wykonuje się za pomocą skalpela i szkła powiększającego, 1-2 mm poniżej jednostek folikularnych.
  • Pobrany fragment skóry przekazywany jest asystentom, którzy przygotowują pobrany materiał do przeszczepu.
  • Rana powstała w miejscu pobrania jest zszywana. Miejsce to tuż po założeniu szwów pozostaje niewidoczne, ponieważ pokrywają je włosy obecne w okolicy potylicznej.
  • Jedynie może być widoczne u pacjentów, którzy noszą bardzo krótkie włosy. Po zabiegu wykonanym metodą FUT pozostaje niewielka podłużna blizna.
  • By zminimalizować szerokość blizny i umożliwić wyrastanie włosów przez bliznę podczas zszywania wykorzystuje się technikę TC (Trichophitic Closure).
  • Szwy usuwa się po upływie 10-14 dni od zabiegu.