Transplantacja włosów | ​Transplantacja włosów | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Transplantacja włosów

Chirurgia odtwórcza włosów, która oferuje trwałą poprawę stanu owłosienie na głowie. Wyróżnia się:

1. Kosmetyczne sposoby wspomagające takie jak: kremy koloryzujące, aerozole i pudry, które stosowane na okolice przerzedzone głowy pozwalają uzyskać pozytywny efekt tak długo jak głowa jest porośnięta nawet niewielką liczbą cienkich włosów. Preparaty te nie leczą samego procesu łysienia.


2. LECZENIE CHIRURGICZNE

Metody chirurgiczne: Przeszczep włosów - przeszczep zespołów mieszkowych (Follicular Units Grafts) i przeszczep kilku zespołów mieszkowych (Multi-Follicular Unit Grafts)

Współcześnie stosowane techniki przeszczepu włosów pozwalają na odtworzenie owłosienia z uwzględnieniem linii włosów w sposób naturalny, z zachowaniem stałego wzrostu włosów, bez konieczności stosowanie dodatkowych sposobów pielęgnacji włosów ponad te, które są powszechnie stosowane, takie jak: mycie, strzyżenie i układanie. Przeszczep włosów jest obecnie wykonywany tak dobrze, że czasem fryzjer lub stylista może nie zauważyć, iż ma do czynienia z osobą po takim zabiegu.

Przeszczep włosów polega na pobraniu fragmentu skóry z okolic głowy (okolica dawcza) o stałym wzroście włosów (tył głowy i jej boki), a następnie korzystając z powiększenia, pocięciu go na mikroskopijne fragmenty zawierające pojedyncze zespoły mieszkowe (zawierające 1-4 włosów) lub kilka zespołów mieszkowych (zawierające 3-6 włosów). Te małe przeszczepy są następnie precyzyjnie umieszczane w okolicach łysych lub przerzedzonych głowy (okolica biorcza), w ten sposób by nie uszkodzić znajdujących się tam mieszków włosowych z zachowaniem jednocześnie takiego samego kąta wzrostu włosów jak włosy rosnące w tych miejscach. Użycie tak małych przeszczepów pozwala chirurgowi na odtworzenie naturalnej czołowej linii włosów i uniknięcie efektu zbyt wyrazistej, sztucznej linii, która była często efektem stosowanej przed laty techniki przeszczepu włosów. Część chirurgów stosuje przeszczep jedynie pojedynczych zespołów mieszkowych, część natomiast używa przeszczepów zawierających kila zespołów mieszkowych do wypełnienia centralnej części łysiny celem uzyskania lepszego efektu zagęszczenia tej okolicy. Zależnie od rozmiaru łysiny w okolicy czołowej, środkowej i tylnej (vertex) wykonuje się od dwóch do trzech zabiegów o zmiennej liczbie przeszczepów zależnej od rozmiaru łysiny, wielkości okolicy dawczej, rodzaju włosów i rodzajów przeszczepów (pojedyncze lub mnogie zespoły mieszkowe) oraz indywidualnych oczekiwań pacjenta. Zabieg przeszczepu włosów jest obecnie bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów. W ciągu pierwszych 24 godzin przeszczepy pokrywają się niewielkimi strupkami, które odpadają w ciągu 4-14 dni. Przeszczepione włosy zaczynają odrastać najczęściej w ciągu 10-16 tygodni i kontynuują wzrost przez całe życie pacjenta. (Najczęściej jednak zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wraz z wiekiem następuje stopniowy proces przerzedzania się włosów, któremu podlegają także włosy przeszczepione).

Kto może skorzystać z chirurgii odtwórczej włosów?

Każdy, u którego występuje trwały ubytek włosów może być kandydatem do zabiegów odtwórczych, w szczególności:
  • kobiety z łysieniem typu żeńskiego
  • osoby z bliznami pourazowymi, po procesach chorobowych i po zabiegach chirurgicznych takich jak face-lift.
  • Mężczyźni lub kobiety, które pragną mieć włosy w innych okolicach ciała zwykle porośniętych włosami a dotkniętych defektem ich braku
Przeszczep włosów jest niewielkim zabiegiem ambulatoryjnym. Operacja trwa od 3 do 8 godzin, jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym, często przy użyciu doustnych lub dożylnych środków uspokajających. Pacjenci są przytomni podczas zabiegu lecz najczęściej zrelaksowani dzięki otrzymanym lekom. Dyskomfort towarzyszący zabiegowi jest minimalny. Okolica dawcza, z której pobierane są przeszczepy jest najczęściej zszywana przy użyciu szwów lub klamer (staplerów), z wyjątkiem techniki FUE (Follicular Unit Extraction), która nie wymaga stosowania szwów. Czasami mają zastosowanie szwy wchłanialne, co eliminuje konieczność ponownej kontroli chirurgicznej celem zdjęcia szwu. Miejsca umieszczania przeszczepów są bardzo małe i ich rozmiar nie przekracza wielkości łepka od szpilki, ponieważ nacięcia są wykonywane przy użyciu igieł lub mikro-ostrzy. Po zabiegu okolica operowana jest pokrywana lekkim opatrunkiem lub też pacjent jest zwalniany do domu bez opatrunku po krótkim okresie obserwacji. Po zakończeniu zabiegu chirurg najczęściej sprawdza rozmieszczenie przeszczepów i on lub jego asystent udziela pacjentowi wskazówki pooperacyjne uzupełnione pisemną formą zaleceń.
 
 
Jak przebiega okres po operacji?

Przeszczep włosów jest zabiegiem bezpiecznym i niezbyt rozległym. Poważne powikłania pooperacyjne zdarzają się tu wyjątkowo rzadko. Dyskomfort okolicy pokrytej przeszczepami jest minimalny. Większość pacjentów odczuwa napięcie i pobolewanie okolicy dawczej, które wymaga zażywania leków przeciwbólowych w ciągu pierwszych dwóch dni pooperacyjnych. Niektórzy pacjenci stosują w ciągu pierwszych 2-3 dni pooperacyjnych wilgotne opatrunki oraz śpią w pozycji z uniesioną głową celem zmniejszenia obrzęku pooperacyjnego i zasinień. Przeszczepy są pokryte najczęściej niewielkimi strupkami, które można ukryć zaczesując pozostałe włosy lub stosując specjalne produkty do kamuflażu, takie jak: Dermmatch, Couvre lub Toppik. Strupki odpadają najczęściej w ciągu 4-14 dni po operacji, mniejsze pokrywające pojedyncze zespoły mieszkowe odpadają po 4-6 dniach, większe nieco póĹşniej. Również przeszczepione włosy wypadają w tym czasie. Następnie przez okres 10-14 tygodni mieszki włosowe pozostają w spoczynku. Po tym okresie zaczynają rosnąć nowe włosy. Ewentualne osłabienie czucia w okolicy dawczej lub biorczej może utrzymywać się przez okres od 2 do 8 miesięcy po zabiegu.

Jak wspomniano wcześniej powikłania pooperacyjne występują niezmiernie rzadko. Czasami można zauważyć niewielki stan zapalny dookoła pojedynczych przeszczepów spowodowany wrastaniem nowych włosów pod naskórek w postaci maleĹ„kich pęcherzyków zapalnych. Ustępuje on najczęściej po zastosowaniu ciepłych kompresów. Blizna w okolicy dawczej powstała po pobraniu paska skóry jest najczęściej wąska i łatwo ją zakryć otaczającymi włosami. Blizny w okolicy biorczej są najczęściej minimalne i niewidoczne, a na dodatek zakrywają je nowo rosnące włosy. U niektórych pacjentów występuje niewielki obrzęk okolicy czołowej w pierwszych dniach po operacji. Pojawia się on najczęściej po trzech dniach i ustępuje po kolejnych trzech, czterech dniach. Infekcja okolicy dawczej lub biorczej zdarza się wyjątkowo rzadko. Większość pacjentów zauważą niewielkie zdrętwienie skóry powyżej okolicy dawczej oraz w części środkowej głowy. To uczucie ustępuje stopniowo po kilku miesiącach.

Kiedy powinienem rozpocząć leczenie?

Większość lekarzy zaleca obecnie rozpoczęcie leczenia zachowawczego widocznego wypadania włosów jak najwcześniej. Nawet jeśli pacjent jest zdecydowany na leczenie chirurgiczne, leczenie zachowawcze może zwolnić lub nawet zapobiec dalszemu procesowi wypadania włosów. Pacjent powyżej 20 lat może być operowany w każdym wieku, ale decyzja o leczeniu chirurgicznym jest zawsze podejmowana indywidualnie zależnie od wielu czynników. Większość pacjentów rozpoczyna leczenie chirurgiczne gdy okolica operowana jest jeszcze porośnięta włosami, co znacznie ułatwia kamuflaż. Z drugiej strony należy pamiętać, że proces łysienia ma charakter postępujący i nie należy rozpoczynać leczenia chirurgicznego u zbyt młodych pacjentów. W tym wieku zalecane jest leczenie z użyciem Finasterydu i Minoxidilu, które to leki mogą poprawić stan owłosienia, szczególnie w okolicy centralnej głowy. W takim przypadku leczenie chirurgiczne może odtworzyć owłosienie w okolicy czołowej, natomiast leczenie zachowawcze może poprawić stan owłosienia ku tyłowi od okolicy leczonej chirurgicznie.

Inne opcje chirurgiczne: redukcja łysiny (scalp reduction) i płaty skórne

Scalp reduction jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu części łysiny w okolicy centralnej lub środkowej głowy. Operacja z użyciem płatów skórnych polega na odpreparowaniu fragmentu skóry owłosionej głowy z okolicy tylnej lub bocznej głowy z zachowaniem naczyĹ„ krwionośnych i przemieszczeniu go w okolicę czołową celem odtworzenia owłosienia w tym miejscu. Obecnie tego rodzaju zabiegi są znacznie rzadziej wykonywane. Decyzja o ich zastosowaniu zapada po wnikliwej, indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą.

Skąd mam wiedzieć, że jestem dobrym kandydatem do chirurgicznego leczenia łysienia?

Istnieje szereg czynników branych pod uwagę w czasie kwalifikowania do chirurgicznego leczenia łysienia, takich jak: ogólny stan zdrowia, rodzaj włosów, kontrast pomiędzy kolorem włosów i skórą, gęstość włosów tzn. liczba mieszków włosowych przypadająca na centymetr kwadratowy okolicy dawczej, wielkość okolicy wyłysiałej (biorczej), wielkość okolicy dawczej, przebyte poprzednio operacje przeszczepu włosów, cele i oczekiwania pacjenta. Podjęcie ostatecznej decyzji co do leczenia łysienia wymaga dokładnego zbadania pacjenta przez lekarza oraz wnikliwej dyskusji pomiędzy lekarzem i pacjentem. Lekarz winien także przedstawić pacjentowi przewidywane koszty leczenia. Pacjent powinien rozumieć, że leczenie chirurgiczne polega na zmianie rozmieszczenia mieszków włosowych, a nie na tworzeniu nowych mieszków.

LECZENIE ZACHOWAWCZE

Jakie jest obecnie dostępne leczenie zachowawcze?

Finasteryd (PropeciaRR), tabletki kupowane w aptekach jedynie na receptę, zostały wprowadzone na rynek w minionej dekadzie. Finasteryd ma jedynie zastosowanie u mężczyzn. Badania naukowe potwierdzają, że powoduje on zarówno odrost włosów jak i zdecydowane powstrzymanie wypadania włosów. Finasteryd działa poprzez obniżenie powstawania DHT (dihydrotestosteronu), hormonu odpowiedzialnego u większości mężczyzn za wypadanie włosów, bez obniżania poziomu testosteronu, hormonu odpowiedzialnego za rozwój cech męskich. Dlatego działanie uboczne w postaci osłabienia potencji zdarza się wyjątkowo rzadko i nie przekracza 2% leczonych pacjentów. Finasteryd jest stosowany od ponad 10 lat i dał się poznać jako lek skuteczny i bezpieczny. Najlepsze działanie Finasterydu (Propeci) wykazano u pacjentów w początkowym stadium łysienia, ale jego skuteczność jest widoczna także w bardziej zaawansowanych przypadkach poprzez zwolnienie lub nawet zahamowanie procesu wypadania pozostałych włosów. Lek ten jest często stosowany jako uzupełnienie leczenia przeszczepem włosów.

Stosowany zewnętrznie od ponad 15 lat Minoxidil (RegaineR) wykazał swoją skuteczność bardziej jako lek opóźniający łysienie niż powodujący odrost nowych włosów. Stosowany obecnie u mężczyzn 5% roztwór minoxidilu wykazał swoją większą skuteczność niż roztwór 2%. Nie jest on zalecany w stężeniu 5% u kobiet, ponieważ może powodować wzrost włosów na twarzy. Istnieją także prace wykazujące podobną skuteczność u kobiet 2% i 5% roztworu minoxidilu.

Zarówno finasteryd jak i minoxidil powinny być stosowane nieprzerwanie, ponieważ ich odstawienie powoduje najczęściej nawrót procesu łysienia. Leki te nie są skuteczne u wszystkich pacjentów, ale u większości dają pozytywny efekt. Najczęściej jednoczesne stosowanie u mężczyzn finasterydu i monoxidilu przynosi lepszy efekt.

Zapraszamy na konsultację.
Rejestracja pod numerem telefonu +48 604771450