Certyfikat ABHRS | ​Certyfikat ABHRS | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Certyfikat ABHRS

Co oznacza certyfikacja ABHRS?


Certyfikacja chirurga przez Amerykańską Komisję Chirurgii Odtwórczej Włosów (ABHRS) oznacza, że:
  • Twój chirurg jest jednym z nielicznych na świecie, którzy przeszli przez niezwykle rygorystyczny ustny i pisemny proces certyfikacji prowadzony przez ABHRS.
  • Twój chirurg posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rekonstrukcji włosów potwierdzone 50 raportami z operacji przeszczepu włosów, 150 dziennikami operacyjnymi oraz dokumentacją fotograficzną przedstawiającą rezultat końcowy.
  • Twój chirurg przestrzega zasad etyki określonych przez ABHRS i stosuje etyczne metody rekonstrukcji włosów.
Pomimo surowych wymagań obowiązujących każdego specjalistę certyfikowanego przez ABHRS, komisja nie może zagwarantować ani zaświadczać o jakości pracy chirurga, który posiada certyfikację ABHRS. Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie pracy klinicznej chirurga, by zdecydować, czy jest on właściwą osobą do przeprowadzenia zabiegu odbudowy utraconych włosów.
 

Czym jest ABHRS?


W 1995 roku podczas odbywającego się w Chicago seminarium dotyczącego chirurgii włosów zadecydowano o utworzeniu Amerykańskiej Komisji Chirurgii Odtwórczej Włosów (ABHRS). W kolejnym roku oficjalnie powołano nową komisję i uznano ją przez uczestniczące w jej tworzeniu towarzystwa za jedyną komisję certyfikacyjną dla chirurgii odtwórczej włosów. W 2000 roku, na prośbę przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów (ESHRS), ABHRS zaproponowała międzynarodowym kandydatom uzyskanie certyfikatów Międzynarodowej Komisji Chirurgii Odtwórczej Włosów. Przeprowadzany przez komisję ABHRS egzamin to jedyne psychometryczne i statystyczne narzędzie walidacyjne uwzględniające specyfikę chirurgii odtwórczej włosów.

Mająca swoją siedzibę w Munster w stanie Indiana, prowadzona przez pracujący w pełnym wymiarze godzin zespół komisja ABHRS jest kierowana przez 15-osobowy zarząd złożony z lekarzy-wolontariuszy, którzy wypełniają misję komisji i przyznają wykwalifikowanym specjalistom certyfikaty uznające ich etyczność, wrażliwość estetyczną oraz kompetencje w zakresie chirurgii odtwórczej włosów.


Weryfikacja certyfikacji


W celu weryfikacji chirurga na podstawie certyfikacji ABHRS, wejdź na stronę www.abhrs.com i podaj nazwisko lekarza lub obszar geograficzny, żeby uzyskać kompletną listę specjalistów.

American Board of Hair Restoration Surgery
8840 Calumet Avenue, Suite 205
Munster, Indiana 46321
219-836- 5858
219-836- 5525 (faks)
info@abhrs.org
www.abhrs.org