G.T. | ​G.T. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

G.T.

Pacjenetka GT została zakwalifikowana do klasy II utraty włosów typu żenskiego, według klasyfikacji Ludwiga.

Pacjentka miala jeden zabieg transplantacji włosów, 1415 przeszczepów, metodą FUT.

Zdjecia wykonano przed zabiegu i 5 miesięcy i 8 miesięcy po zabiegu.

Blizna, którą pokazano na zdjęciu jest prawie niewidoczna.