B.M. | ​B.M. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

B.M.

Pacjenetka BM jest zakwalifikowana do klasy II, według klasyfikacji Ludwiga (utrata włosów typu żeńskiego).

Pacjentka miala jeden zabieg transplantacji włosów, 1520 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed i tylko 5 miesięcy po zabiegu.