B. A. | ​B. A. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

B. A.

Wypełnianie tkankowe, Juvederm. Zabieg na usta i bruzdy nosowo-wargowe.