YZD | ​YZD | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

YZDPacjent YZD - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy VI.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 1860 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed i jeden rok po zabiegu.

Pacjent był na drugim zabiegu, nowe zdjęcia będą za 8 miesięcy.