T.R. | ​T.R. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

T.R.Pacjent Robert T - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy II.

Odbył jeden zabieg transplantacji wlłosów, 1200 przszeczepów.

Zdjęcia wykonano przed i 8 miesięcy po zabiegu.