Reza B | ​Reza B | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Reza BPacjent Reza B. - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasa V.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 1830 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po, 1 dzień  po i 8 miesięcy po zabiegu.