P.R. | ​P.R. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

P.R.


Pacjent P.R. - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy V.

Pajent miał 2 zabiegi transplantacji włosów metodą FUE, łącznie 3940 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie i 5 miesięcy po drugiem zabiegu.