P.R. | ​P.R. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

P.R.


Pacjent P.R. - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy V.

Miał 1 zabieg transplantacji włosów metodą FUE, 2540 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed i 5 miesięcy po drugiem zabiegu.