Phil S | ​Phil S | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Phil SPacjent Phil S - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy V.  Miał jeden zabieg transplantacji włosów metodą FUE,  łącznie 2538 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, zaraz po i rok  po zabiegu.