Pacjent L.P | ​Pacjent L.P | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Pacjent L.P


Pacjent J M - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy V.

Miał dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUE, 3940 przeszczepów.

Pierwszy zabieg 2240 przeszczepów na lini włosów i zakolach, rok później 1700 przeszczepów na czubku głowy.

Zdjęcia wykonano przed i 5 miesięcy po drugiem zabiegu.