Mohammed Y | ​Mohammed Y | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Mohammed Y
Pacjent Mohammed Y - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Odbył dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUE,  2400 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed i dwa lata po zabiegu.