M.D. | ​M.D. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

M.D.

Pacjent M D - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy IV.

Miał jjeden zabieg transplantacji włosów, 1350 przeszcepów metodą FUT.

 Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po i jeden rok po zabiegu.