Marcus H | ​Marcus H | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Marcus H
Pacjent Marcus H - w skali Narwooda zakwalifikowany do klasy V.

Odbył 1 zabieg transplantacji włosów metodą FUE 

Łączna ilość przeszczepów to 2540.

Zdjecia wykonano przed, zaraz po i rok po zabiegu.