M.J | ​M.J | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

M.JPacjent J M - w skali Narwooda zakwalifikowany do klasy V.

Mial dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUT, łącznie 3940 przeszczepów.

Pierwszy zabieg 2240 przeszczepów na linia włosów i zakola, a rok później drugi zabieg 1700 przeszczepów na czubku głowy.

Zdjecia wykonano przed, zaraz po i 5 miesięcy po drugiem zabiegu.