Laurence B | ​Laurence B | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Laurence B

Pacjent Laurence B - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy VI.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 1865 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, zaraz po i 7 miesięcy po zabiegu.