K.M | ​K.M | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

K.MPacjent K.M - w skali Narwood zakwalifikowany do klasy 5.
Odbył dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUE.
Łączna ilość graftów to 4395.
Zdjecia wykonano przed i dwa lata po zabiegu.