K.G. | ​K.G. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

K.G.Pacjent KG - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 2150 przeszczepów metodą FUE.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po i 7 miesięcy po zabiegu.