Kevin J | ​Kevin J | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Kevin JPacjent Kevin J - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Odbył jeden zabieg transplantacji wlosow, 2152 przeszczepów, metodą FUT.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po i jeden rok po zabiegu transplantacji.