John C | ​John C | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

John CPacjent John C - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy VI.

Odbył dwa zabiegi transplantacji włosów.

Pierwszy zabieg FUT (metoda strip), 1700 przeszczepów, drugi zabieg FUE, 330 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed i rok po zabiegu.