James M | ​James M | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

James MPacjent James M  - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, łącznie 2165 przeszczepów,  metodą FUT.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po i 12 miesięcy po zabiegu.