Imad A | ​Imad A | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Imad APacjent Imad A - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Odbył 1 zabieg transplantacji włosów metodą FUE,  2060 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, zaraz po, dwa dni po i tylko 5 miesięcy po zabigu.