Henri B | ​Henri B | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Henri BPacjent Henri B. - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy IV.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 1730 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po, 10 dni po i jeden rok po zabiegu.