G.H. | ​G.H. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

G.H.Pacjent GH - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Miał dwa zabiegi transplantacja włosów, 4480 przeszczepów.

Zdjecia wykonano przed, zaraz po, 10 dni po, 6 tyg. po, 8 tyg. po, 4 miesiące po, 6 miesiecy po, 10 miesięcy po,  1 rok po zabiegu i  7 miesięcy po drugiem zabiegu.