Frank B | ​Frank B | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Frank BPacjent Frank B - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy IV.

Pacjent miał jeden zabieg transplantacji włosów, łącznie 2500 przeszczepów FUT.

Zdjęcia wykonano przed i rok po zabiegu.