D.L. | ​D.L. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

D.L.Pacjent D. L. - w skali jest Norwood zakwalifikowany do klasy V.

Odbył jeden zabieg transplantacji włosów metodą FUT,  2540 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po, 4 miesiące po i 10 miesięcy po zabiegu.