Detlef B | ​Detlef B | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Detlef BPacjent Detlef B. - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy V.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 1680 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed  i 18 miesięcy po zabiegu.