David S | ​David S | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

David SPacjent David S - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy VI.

Miał dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUT, łącznie 4565 przeszczepów.

Pierwszy zabieg 2520 przeszczepów, a rok później drugi zabieg 2045 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, zaraz po i dwa lata później.