C.M. | ​C.M. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

C.M.Pacjent C M - w skali Narwooda zakwalifikowany do klasy VI. Odbył trzy zabiegi transplantacji włosów, łącznie 5980 przeszczepów.

Pierwszy zabieg w grudniu  2011 metda FUT 2150 przeszczepów. Drugi zabieg w grudniu 2012 FUT 1750 przeszczepów. 

Trzeci zabieg też w grudniu 2013 z połączeniem FUE/FUT 2080 przeszczepów.

Zdjecia wykonano przed i dwa lata po trzecim zabiegu.