B.K. | ​B.K. | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

B.K.Pacjent BK - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy II.

Pacjent mial jeden zabieg transplantacji włosów,  1740 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, dwa miesiące i osiem miesięcy po zabiegu.