Antony M | ​Antony M | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Antony MPacjent Antony M - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III.

Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 2230 przeszczepów.

Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po i jeden rok po zabiegu.