​Blog | Tagi: fut method | Centrum transplantacji SAIFI Hair Transplant

Frank B

Pacjent Frank B - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy IV. Pacjent miał jeden zabieg transplantacji włosów, łącznie 2500 przeszczepów FUT. Zdjęcia wykonano przed i rok po zabiegu....

K.G.

Pacjent KG - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy III. Miał jeden zabieg transplantacji włosów, 2150 przeszczepów metodą FUE. Zdjęcia wykonano przed, w trakcie, zaraz po i 7 miesięcy po zabiegu....

I.H.

Patient IH - w skali Norwooda zakwafikowany do klasy IV. Odbył 1 zabieg transplantacji włosów, 1830 przeszczepów, metodą FUT. Zdjęcia wykonano przed, w trakcie i zaraz po zabiegu oraz rok i 8 miesięcy po.     ...

John C

Pacjent John C - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy VI. Odbył dwa zabiegi transplantacji włosów. Pierwszy zabieg FUT (metoda strip), 1700 przeszczepów, drugi zabieg FUE, 330 przeszczepów. Zdjęcia wykonano przed i rok po zabiegu.  ...

John M

Pacjent J M - w skali Norwooda zakwalifikowany do klasy V. Miał dwa zabiegi transplantacji włosów metodą FUT, 3940 przeszczepów. Pierwszy zabieg 2240 przeszczepów na lini włosów i zakolach, a rok później drugi zabieg 1700 przeszczepów na czubku głowy. Zdjęcia wykonano...

Metoda FUT

Metoda STRIP (z ang. pasek) inaczej zwana FUT (ang. Follicular Unit Transplantation) Przeszczep włosów wykonany metodą FUT polega na pobraniu fragmentu skóry z okolicy głowy o stałym wzroście włosów (część potyliczna głowy). Wycięcie obszaru dawczego wykonuje się za pomocą...